Noord Nederland maakt slimmer

Simon Kadula 8gr6bObQLOI Unsplash (1)

De maakindustrie moet een majeure verandering ondergaan om (toekomstige) uitdagingen het hoofd te bieden. In Noord-Nederland gebeurt dat al. Op tal van plekken, in de theorie en in de praktijk.

Slimme maakindustrie

Het belang van de transitie naar industry 4.0 zoals het genoemd wordt, is groot.

We hebben te maken met afnemende grondstoffen, met een groeiende personeelsarmoede, met klimaatproblemen en de nadelen van de geglobaliseerde wereld zoals we die de afgelopen decennia tot stand hebben gebracht. Maken van dingen moet slimmer, klimaat- en mensvriendelijker en duurzamer.

Daarover is iedereen het wel eens. De vraag is alleen: hoe doen we dat zonder bedrijven op kosten te jagen en onszelf uit de markt te prijzen? Dat is exact het type vragen waarop in Noord-Nederland antwoorden worden bedacht. Dat dat hier gebeurt, heeft een directe aanleiding: zo’n veertig procent van het noordelijke verdienvermogen is afhankelijk van de industrie.

fieldlabs

De oplossingen die van de grond komen, reiken veel verder dan Noord-Nederland. Ze dienen als blauwdruk voor de rest van Nederland, van Europa, van de wereld. Noord-Nederland had een tijd lang de titel Region of Smart Factories en werd de grootste Smart factory Fieldlab van Nederland. Technologies Added in Emmen is zo’n fieldlab, Innovatiecluster Drachten ook, net als 5Groningen. Allemaal plekken waar op een totaal nieuwe manier geproduceerd wordt of innovatie het doel is geworden.

SMART INDUSTRY HUB

Er gebeurt meer. Onlangs is de Smart Industry Hub tot stand gekomen, waarbij digitalisering en A.I. in de proces- en maakindustrie worden geschoven. Op die manier komt de Industry 4.0 met rasse schreden naderbij. In dat licht is de aanwijzing van de European Digital Innovation Hub van belang.

De slimme maakindustrie is bij uitstek één van de onderwerpen die worden behandeld door die door Europa gestimuleerde Hub.

NOORD-NEDERLAND = THE REGION OF SMART FACTORIES

In Noord-Nederland gaat het verder. Op de universiteit en de hogescholen is de slimme maakindustrie verwerkt in de curricula, bij digitale bedrijven staat de slimme maakindustrie op de agenda, op de werkvloer krijgt de slimme maakindustrie vorm. Onder meer dankzij de hubs wordt direct in fabrieken getest op welke manieren het productieproces door inzet van technologie radicaal verbeterd kan worden. Drones vliegen door magazijnen, zelfdenkende robots doen hun werk, kunstmatige intelligentie voorspelt wanneer lijnen toe zijn aan onderhoud.

Dat is maar een deel van wat de maakindustrie van de toekomst anders doet. In Noord-Nederland wordt het complete proces onder de loep genomen en werd de eerste smart factory van Nederland – Technologies Added – jaren geleden al in gebruik genomen. Daar is weinig meer wat het was. Het maken is anders, de logistiek, de relatie met klanten, het voorraadbeheer, alles.

In de Region of Smart Factories gebeurt al wat de rest van de wereld nog te wachten staat. Dat kan omdat de proeftuin omarmd wordt door die regio. Overheid, onderzoek, bedrijfsleven, onderwijs, iedereen is overtuigd van de noodzaak. Én van de economische kansen die het pionieren opleveren. In Noord-Nederland kun je de sprong naar de kopgroep maken.