De Groningse smid als eerste slimme maker

Unknown 1

In de 19e eeuw staat de Nederlandse landbouw in het proces van modernisering en vernieuwing. De Groningse, vooruitstrevende boeren liepen in dit proces voorop. Hiervoor is een overzees familiebezoek van een Groningse landbouwer in 1850 erg belangrijk.

De Nederlandse landbouw staat in de 19e eeuw sterk in het teken van vernieuwing en modernisering. Met name vanaf 1850 worden allerlei nieuwe werktuigen en machines ingevoerd, waarvoor minder arbeid nodig is én hogere opbrengsten behaald kunnen worden. Zeker de  Groningse landbouwers vervullen een belangrijke gidsrol in dit moderniseringsproces. Op de Groningse, vruchtbare zeeklei wonen namelijk veel welgestelde hereboeren die, in de geest van de Verlichting, erg ontvankelijk zijn geworden voor nieuwe ideeën en technieken. Vanaf 1850 neemt de welvaart van deze boeren dan ook flink toe. De landbouwers ontwikkelen zich tot echte ondernemers, die naast het boeren ook nadenken over investeringen, nieuwe gewassen en betere veerassen.

Veel nieuwe werktuigen worden dan ook via de provincie Groningen in het land geïntroduceerd, waaronder de Amerikaanse Arendploeg en de stoomdorsmachine.

Deze ploeg is door de Groningse Cornelis Borgman (1822-1909) uit de V.S. naar Groningen meegenomen, en blijkt dankzij vorm en gewicht erg nuttig voor het Groningse platteland. Cornelis Borgman, een landbouwer uit Kloosterburen, was hier in 1850 namelijk op familiebezoek. Vervolgens is de ploeg nagemaakt door de Groningse smid Luinge uit Warffum, waarna deze op grote schaal in Nederland op de markt is gebracht. Vooruitstrevende boeren en smeden zijn voor de Nederlandse landbouwmodernisering dus erg belangrijk. Zoals later zal blijken, zullen in de 20ste eeuw kleine smederijen uitgroeien tot heuse machinefabrieken.